Het mag er even uit…

't Wesen van Saeftinghe middeleeuwse kunstjes

’t Wesen van Saeftinghe mag soms even los om kunsten te vertonen